Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym - Gov.pl - Portal Gov.pl (2023)

Potrzebujesz dokumentu, który potwierdzi twój stan cywilny? Zamiast kilku odpisów aktów stanu cywilnegomożesz dostać jeden dokument – zaświadczenie o stanie cywilnym. Możesz je wykorzystać, aby załatwić wiele różnych spraw, na przykład: podatkowych, ubezpieczeniowych, socjalnych lub związanych z uzyskaniemkredytu. Za granicą takiego zaświadczenia może od ciebie wymagać twój pracodawca albo na przykład instytucja socjalna.Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie.

Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy

Złóż wniosek

Informacje:

 • Przez Internet
 • W urzędzie
 • Listownie
 • Rozwiń tekstKto może uzyskać

  Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

 • Rozwiń tekstCo musisz przygotować

  Login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany albo e-dowód.

 • Rozwiń tekstCo musisz zrobić
  1. Kliknij przycisk Złóż wniosek.
  2. Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem. Po zalogowaniu przejdziesz do wniosku.
  3. Wypełnij wniosek.

  Jeśli składasz wniosek, to składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, na przykład: ślub odbył się za granicą i nie został zgłoszony w polskim urzędzie stanu cywilnego.
  Takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej.

  1. Wybierz sposób płatności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.
  2. Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym:
  • elektronicznie – na swoją skrzynkę Gov (ePUAP),
  • pocztą tradycyjną – na adres, który podasz we wniosku (nie zapłacisz za przesyłkę),
  • osobiście – w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, do którego wysyłasz wniosek.
  1. Sprawdź wniosek i go podpisz.
  2. Jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony i wysłany do urzędu – na swoją skrzynkę Gov (ePUAP) dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).
  3. Odbierz zaświadczenie w wybrany wcześniej sposób.

  Zaświadczenie przesłane na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej formie. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

 • Rozwiń tekstIle zapłacisz

  38 zł.

  Jeśli wysyłasz wniosek online, masz do wyboru 2 sposoby płatności:

  1. Płatność online

  Zanim przejdziesz do wniosku, sprawdź:

  • czy urząd, do którego składasz wniosek, przyjmuje płatności online,
  • czy twój bank udostępnia taką płatność.

  Opłata za zaświadczenie o stanie cywilnym zostanie powiększona o 59 groszy (koszt poniesiony przez operatora płatności).

  1. Przelew bankowy lub pocztowy

  Zanim przejdziesz do wniosku, przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej:

  • uzyskaj numer konta urzędu, do którego składasz wniosek. Jeśli nie znajdziesz go na stronie urzędu – skontaktuj się z urzędem,
  • zapłać za wydanie zaświadczenia przelewem bankowym lub pocztowym,
  • przygotuj potwierdzenie przelewu w formie elektronicznej. Może to być potwierdzenie pobrane ze strony banku lub zdjęcie potwierdzenia papierowego,
  • dołącz przygotowane potwierdzenie przelewu do wniosku.
 • Rozwiń tekstIle będziesz czekać

  Jeśli będzieto możliwe, kierownik urzędustanu cywilnegowyda ci zaświadczenie od razu. Akt – na podstawie którego wyda ten dokument – musi być w rejestrze stanu cywilnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz:

  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
  • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym nie ma twojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

  Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Masz 14 dni, aby odwołać się od decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega urząd stanu cywilnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

  (Video) ODPIS AKTU CYWILNEGO (URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU) - Jak uzyskać online?
 • Rozwiń tekstInformacje dodatkowe

  W niektórych przypadkach twoje zaświadczenie może zostać wydane automatycznie. System wygeneruje zaświadczenie bezpośrednio z rejestru państwowego, a potem prześle zaświadczenie na twoją skrzynkę Gov (ePUAP).

  Będzie to możliwe, jeśli:

  • wybierzesz we wniosku– odbiór zaświadczenia na skrzynkę Gov (ePUAP),
  • w trakcie wypełniania wniosku system potwierdzi, że są spełnione inne warunki, które pozwolą na automatyczne wydanie zaświadczenia. Na przykład, żeakt stanu cywilnego jest w elektronicznym rejestrze stanu cywilnego.

  Zaświadczenie o stanie cywilnym wydane bezpośrednio z rejestru jest nieodpłatne.

  Zaświadczenie o stanie cywilnymprzesłanena skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

 • Rozwiń tekstPodstawa prawna
(Video) Wysyłanie dokumentów przez EPUAP / Jak wysłać dokumenty do Urzędu? KROK PO KROKU
 • Rozwiń tekstKto może uzyskać

  Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

 • Rozwiń tekstCo musisz przygotować
  • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym– możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego. Wzór wniosku jest określony przez prawo,
  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) do okazania,
  • dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

  Jeśli składasz wniosek, to składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, na przykład: ślub odbył się za granicą i nie został zgłoszony w polskim urzędzie stanu cywilnego.
  Takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej.

  (Video) Potrzebujesz odpisu aktu stanu cywilnego? 👰🤵 Możesz go mieć od ręki!
 • Rozwiń tekstGdzie składasz dokumenty

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku.

 • Rozwiń tekstJak odbierzesz dokument
  • osobiście w urzędzie stanu cywilnego, w którym złożyszwniosek,
  • listownie,
  • w formie dokumentu elektronicznego.
 • Rozwiń tekstIle zapłacisz

  38 zł.

 • Rozwiń tekstIle będziesz czekać

  Jeśli będzie to możliwe, kierownik urzędnik stanu cywilnegowyda ci zaświadczenie od razu. Akt–na podstawie którego wyda ten dokument–musi być w rejestrze stanu cywlnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony. Wtedy zaświadczenie dostaniesz:

  • do 7 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
  • do 10 dni roboczych od złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którymnie matwojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

  Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnegoodmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Masz14 dni, aby odwołać sięod decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega urządstanu cywilnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

 • Rozwiń tekstPodstawa prawna
 • Rozwiń tekstKto może uzyskać

  Osoba, której dotyczy zaświadczenie.

  (Video) podatki.gov.pl - jak rozliczyć podatki drogą elektroniczną

 • Rozwiń tekstCo musisz przygotować
  • wniosek o zaświadczenie o stanie cywilnym– możesz go pobrać i wypełnić w domu albo wziąć z urzędu stanu cywilnego. Wzór wniosku jest określony przez prawo,
  • dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo przelewem na odpowiednie konto urzędu gminy.

  Jeśli składasz wniosek, to składasz jednocześnie oświadczenie, że nie ma okoliczności, które mogą mieć wpływ na twój stan cywilny, na przykład: ślub odbył się za granicą i nie został zgłoszony w polskim urzędzie stanu cywilnego.
  Takie oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczenie zawiera pouczenie o odpowiedzialności karnej.

 • Rozwiń tekstGdzie składasz dokumenty

  Wniosek możesz wysłać do dowolnego urzędu stanu cywilnego. Sposób odbioru zaświadczenia zaznacz we wniosku.

 • Rozwiń tekstJak odbierzesz dokument
  • osobiście w urzędzie stanu cywilnego, w którym złożysz wniosek,
  • listownie,
  • w formie dokumentu elektronicznego.
 • Rozwiń tekstIle zapłacisz

  38 zł.

 • Rozwiń tekstIle będziesz czekać

  Jeśli będzie to możliwe, kierownik urzędu stanu cywilnego wyda ci zaświadczenie od razu. Akt–na podstawie którego wyda ten dokument–musi być w rejestrze stanu cywlnego. Jeśli go tam nie ma, musi zostać do niego przeniesiony.Wtedy zaświadczenie dostaniesz:

  • do 7 dniroboczychod złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którym jest twój akt stanu cywilnego w formie papierowej,
  • do 10 dniroboczychod złożenia wniosku – jeśli złożysz wniosek do urzędu stanu cywilnego, w którymnie matwojego aktu stanu cywilnego w formie papierowej.

  Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego odmówi ci wydania zaświadczenia o stanie cywilnym, dostaniesz decyzję administracyjną. Masz14 dni, aby odwołać sięod decyzji odmownej do wojewody, któremu podlega urządstanu cywilnego. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję.

 • Rozwiń tekstPodstawa prawna

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2023 04:49

(Video) WYPIS (ODPIS) Z KSIĘGI WIECZYSTEJ - Jak uzyskać online?

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Cyfryzacji

Instytucja odpowiedzialna za dokument: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

FAQs

Jak uzyskać zaświadczenie o stanie cywilnym? ›

Wybierz, w jaki sposób chcesz otrzymać zaświadczenie o stanie cywilnym:
 1. elektronicznie – na swoją skrzynkę Gov (ePUAP),
 2. pocztą tradycyjną – na adres, który podasz we wniosku (nie zapłacisz za przesyłkę),
 3. osobiście – w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, do którego wysyłasz wniosek.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o stanie cywilnym? ›

Zaświadczenie o stanie cywilnym ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty jego wydania. Zaświadczenie o stanie cywilnym może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jak można sprawdzić stan cywilny danej osoby? ›

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać przez internet, w urzędzie i listownie. Jeśli chcemy złożyć wniosek przez internet – potrzebny będzie profil zaufany lub e-dowód wraz z czytnikiem i potwierdzonym profilem zaufanym.

Co to jest zaświadczenie stanu cywilnego? ›

2022 poz 1681 t.j.) Zaświadczenie o stanie cywilnym jest ważne 6 miesięcy. Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym zawiera oświadczenie, że nie ma żadnych okoliczności, które mogą mieć wpływ na stan cywilny osoby składającej wniosek, a nie zostały one zgłoszone do USC.

Kto może odebrać zaświadczenie o stanie cywilnym? ›

Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Krewnym osoby zainteresowanej nie przysługuje prawo do wydobycia zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

Ile czeka się na zaswiadczenie z USC do ślubu? ›

Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 10 dni od daty złożenia wniosku. Na termin załatwienia sprawy wpływa czas oczekiwania na przeniesienie aktów stanu cywilnego, sporządzonych w formie papierowej, do centralnego rejestru stanu cywilnego.

Jak sprawdzić stan cywilny online? ›

Jeśli masz już profil zaufany wejdź na www.gov.pl. Będąc tam, profilem zaufanym zaloguj się do konta Mój GOV (prawy górny róg strony). Później wybierz e-usługę Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu).

Jak sprawdzić czy ktoś jest w związku małżeńskim? ›

Oczywiście może Pani spróbować złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie stanu cywilnego o wydanie odpisu z aktu małżeństwa Pani partnera (jeżeli był rozwód to w akcie małżeństwa będzie stosowna adnotacja), jednakże szanse zaaprobowania takiego wniosku przez kierownika USC oceniam jako nikłe.

Czy sąd informuje Urząd Stanu Cywilnego o rozwodzie? ›

Jak uzyskać odpis wyrok rozwodowego? Sąd z urzędu nie wysyła stronom sprawy rozwodowej wyroku rozwodowego. Wysyła jego odpis jedynie do właściwego urzędu stanu cywilnego. Dlatego po zakończeniu sprawy o rozwód należy złożyć wniosek do sądu okręgowego, który orzekł rozwód o doręczenie odpisu wyroku rozwodowego.

Jak uzyskać odpis aktu urodzenia za granicą? ›

Obywatele polscy mieszkający poza granicami USA oraz organy administracji publicznej w Polsce mogą korzystać z usług urzędów konsularnych. Czy musisz składać dokumenty osobiście? Nie. Wniosek można złozyć drogą pocztową załączając opłatę w formie money order.

Jaki jest stan cywilny po rozwodzie? ›

Osoba samotna / niezamężna (kawaler lub panna) — ktoś, kto nie był nigdy w związku małżeńskim. Rozwiedziony / rozwiedziona (rozwódka) — osoba, której małżeństwo zostało rozwiązane orzeczeniem sądu. Żonaty — mężczyzna w udokumentowanym prawnie związku małżeńskim.

Kiedy jest sporządzany akt stanu cywilnego? ›

Akt stanu cywilnego jest sporządzony z chwilą dokonania wpisu o urodzeniu, małżeństwie albo zgonie w rejestrze stanu cywilnego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zawarcia ślubu cywilnego? ›

W trakcie ślubu

Kierownik USC musi potwierdzić dane narzeczonych i świadków, dlatego potrzebne będą: wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty), dokumenty tożsamości świadków (dowody osobiste lub paszporty).

Jakie są rodzaje stanu cywilnego? ›

Stan cywilny osoby jest to sytuacja prawna tej osoby w odniesieniu do małżeństwa: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec [art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r.

Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie małżeństwa za granicą? ›

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Osobie zamierzającej zawrzeć związek małżeński za granicą kierownik USC wydaje zaświadczenie potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może ona zawrzeć związek małżeński. Zaświadczenie można uzyskać w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Kto może odebrać zaświadczenie? ›

Zaświadczenie może odebrać tylko osoba, której wniosek dotyczy, posiadająca aktualny dokument potwierdzający jej tożsamość (dowód osobisty / paszport), osoba wskazana w pełnomocnictwie lub pocztą na adres wskazany przez podatnika.

Co to jest za zaświadczenie? ›

Zaświadczenie jest aktem wydawanym przez organ administracji publicznej na żądanie osoby ubiegającej się o nie, który ma na celu potwierdzenie określonego faktu lub stanu prawnego istniejącego aktualnie lub w przeszłości, znaczącym przy ustaleniu praw i obowiązków adresata (zob.

Ile jest ważne zaświadczenie z urzędu gminy? ›

legitymacja emeryta – ważna bezterminowo, zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego – do końca terminu ważności, decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy – ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.

Ile dni po ślubie można odebrać akt małżeństwa? ›

Po ślubie. W ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa duchowny ma obowiązek przekazać do USC wszystkie niezbędne dokumenty. Kierownik USC zarejestruje na ich podstawie małżeństwo. Pójdźcie do USC – tam dostaniecie bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Kiedy odebrać akt małżeństwa -- po ślubie cywilnym? ›

Małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia, datę zawarcia małżeństwa można ustalić z wyprzedzeniem do pół roku. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu, po jego sporządzeniu małżonkowie otrzymują 1 odpis skrócony aktu małżeństwa.

Czy do USC trzeba iść we dwoje? ›

W ciągu dwóch tygodni od ceremonii, w Urzędzie Stanu Cywilnego na odebranie będą czekały odpisy aktu ślubu. Po odpis może zgłosić się tylko jeden z małżonków, ale musi pamiętać, by zabrać ze sobą również dowód osobisty drugiej połówki.

Czy można uzyskac akt urodzenia przez internet? ›

wniosek o odpis aktu stanu cywilnego. Dostaniesz go w USC. Wiele USC udostępnia wniosek na swoich stronach internetowych – możesz go pobrać i wydrukować. We wniosku zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać odpis.

Czy odpis aktu urodzenia wydawany jest od ręki? ›

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji elektronicznej. Poznajcie naszą nową e-usługę.

Jak uzyskać akt urodzenia przez profil zaufany? ›

Co zrobić
 1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
 2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
 3. Wypełnij wniosek.
 4. Podpisz wniosek profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym (jeśli go masz).
 5. Wyślij wniosek. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Kiedy można starać się o rozwód? ›

Jedynie średnio przyjmuje się, że są to minimum 3 miesiące. Nie ma przepisu prawa, który stanowiłby jak długo musi istnieć zupełny rozkład pożycia, aby mówić o jego trwałości. Należy pamiętać o tym, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia oraz oceny, także przez sąd.

Czy rozwód za granicą jest ważny w Polsce? ›

Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji – którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego.

Gdzie trzeba zgłosić że jest się po rozwodzie? ›

Pozew rozwodowy należy złożyć do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania.

Co dostaje się po rozwodzie? ›

Skutkiem prawnym orzeczenia przez sąd rozwodu jest rozwiązanie związku małżeńskiego. Aby jednak to nastąpiło konieczne jest uprawomocnienie się wyroku. Oznacza to nabranie przez niego mocy prawnej.

Jak uzyskać akt urodzenia z USA? ›

Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce, złożyć drogą korespondencyjną wniosek o wydanie odpisu i dokonanie doręczenia przez konsula. Akt stanu cywilnego zostanie następnie, na Twój wniosek, przesłany przez urząd stanu cywilnego do konsula, który doręczy Ci ten akt.

Czy akt urodzenia można odebrać w każdym urzędzie stanu cywilnego? ›

Możesz to zrobić: osobiście – w dowolnym USC, do którego wysyłasz wniosek, pocztą tradycyjną – na adres, który podasz we wniosku (nie zapłacisz za przesyłkę), na swoją skrzynkę Gov (ePUAP).

Jak długo trzeba czekać na akt urodzenia? ›

Kierownik USC sporządza akt urodzenia w następnym dniu roboczym po dniu zgłoszenia urodzenia – pod warunkiem, że otrzymał kartę urodzenia dziecka.

Jak nazywa się osoba po rozwodzie? ›

Jaki stan cywilny podawać po rozwodzie? Gdy zatem dochodzi do rozwodu, wówczas osoby, które otrzymały decyzję o zakończeniu związku małżeńskiego, powinny posługiwać się określeniami jak rozwiedziony albo rozwodnik lub rozwiedziona albo rozwódka.

Czy rozwódka po śmierci byłego męża jest wdowa? ›

Zapytanie o poprawne użycie określenia wdowa. Czy po śmierci byłego męża, jego była żona (nadal rozwódka) może używać określenia swojego stanu cywilnego jako "wdowa"? Jeśli kobieta się rozwiodła, to jest rozwódką, niezależnie od tego, czy jej były mąż żyje, czy nie.

Czy po rozwodzie i śmierci byłego męża można wziąć ślub kościelny? ›

Ślub kościelny z rozwodnikiem

Kościół Katolicki nie uznaje bowiem rozwodu, co w praktyce oznacza, że zakończenie małżeństwa, które jest wynikiem orzeczenia sądu cywilnego, w spojrzeniu Kościoła wcale nie oznacza jego ustania. Osoby rozwiedzione zgodnie z prawem kanonicznym nie mogą ponownie wziąć ślubu kościelnego.

Jakim nazwiskiem podpisać się na akcie ślubu cywilnego? ›

Otóż są trzy warianty dotyczące nazwiska noszonego po ślubie: Każdy z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku sprzed ślubu; Łączycie oba nazwiska i od ślubu nosicie nazwiska dwuczłonowe; Jedno z Państwa może przyjąć nazwisko małżonka.

Czy transkrypcja aktu małżeństwa jest obowiązkowa? ›

Czy muszę dokonać transkrypcji (rejestracji) zagranicznego aktu małżeństwa? Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli posiadają Państwo akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenie wcześniejsze (np.

Jak sprawdzić czy mój ojciec żyje? ›

Złożyć wniosek do dowolnego urzędu stanu cywilnego o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym.

Po jakim czasie można zawrzeć związek małżeński po rozwodzie? ›

Gdy rozwód jest prawomocny i ma się już w ręku odpis wyroku rozwodowego, można natychmiast udać się do USC i rozpocząć procedurę prowadzącą do ponownego ślubu po rozwodzie. Od momentu złożenia stosownego wniosku i załączników czeka się minimum 30 dni.

Jakie dokumenty są potrzebne do ślubu cywilnego po rozwodzie? ›

Dokumenty wymagane do zawarcia ślubu cywilnego:

rozwodnicy: dowód osobisty, skrócony odpis aktu małżeństwa, odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód. wdowcy: dowód osobisty, skrócone akty urodzenia, odpis aktu zgonu małżonka.

Jak napisać wniosek o wydanie zaświadczenia? ›

Co powinien zawierać wniosek o wydanie zaświadczenia?
 1. Miejscowość i data. ...
 2. Określenie stron. ...
 3. Cel wydania zaświadczenia. ...
 4. Powód ubiegania się o zaświadczenie. ...
 5. Ilość egzemplarzy. ...
 6. Podpis.
Mar 28, 2022

Ile jest czasu na wydanie zaświadczenia? ›

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Jak uzyskać zaświadczenie o niekaralności za granicą? ›

Przebywam zagranicą, jak mogę uzyskać zaświadczenie o niekaralności?
 1. Można wysłać wniosek drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu eKRK, jeżeli wnioskodawca posiada kwalifikowany podpis elektroniczny, albo podpis zaufany.
 2. Można przesłać formularz pocztą.

Jak długo jest ważny akt urodzenia do sprawy spadkowej? ›

Do wniosku należy również dołączyć odpisy wniosku w ilości odpowiadającej liczbie uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego – muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

Czy dziecko urodzone za granicą trzeba rejestrowac w Polsce? ›

Nie do końca. W przypadku osób urodzonych za granicą i nieposiadających zameldowania w Polsce sporządzenie (w wyniku transkrypcji) polskiego aktu urodzenia jest warunkiem koniecznym do nadania numeru PESEL. Ale wniosek o nadanie tego numeru dziecku składa się dopiero w czasie wizyty paszportowej.

Videos

1. (3) Kto i gdzie może złożyć wniosek o transkrypcję aktu urodzenia?
(Powroty.gov.pl)
2. Prawo Lotnicze - REJESTRACJA, SZKOLENIE i TEST online 2023 - ULC jak zdać nowe testy na drona
(Adam X)
3. Ślub w Polsce z obywatelem Ukrainy (krok po kroku) | Ślub z ukrainką/ukraińcem
(Always day one)
4. Jak wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce? Wersja Pl
(Urząd do Spraw Cudzoziemców)
5. Raport o stanie dostępności | Zapis webinaru dla koordynatorów dostępności
(Fundusze Europejskie)
6. Tax kwadrans odc. 3 - VAT, koszt uzyskania przychodu, ryczałt, estoński-CIT
(Adrian Kęmpiński)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Neely Ledner

Last Updated: 03/09/2023

Views: 6389

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Neely Ledner

Birthday: 1998-06-09

Address: 443 Barrows Terrace, New Jodyberg, CO 57462-5329

Phone: +2433516856029

Job: Central Legal Facilitator

Hobby: Backpacking, Jogging, Magic, Driving, Macrame, Embroidery, Foraging

Introduction: My name is Neely Ledner, I am a bright, determined, beautiful, adventurous, adventurous, spotless, calm person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.